A.N.B.I.

Stichting Kumari is een ANBI goedgekeurde organisatie. Een ANBI moet op een internetsite de volgende gegevens publiceren:D

De naam van de instelling, informatienummer)/fiscaal nummer, het post- of bezoekadres van de instelling, een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI, de hoofdlijnen van het beleidsplan, de functie en naam van de bestuurders, het beloningsbeleid

Bovenstaande informatie vindt u onder het kopje ‘Over ons.’

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten is te lezen in de nieuwsbrieven, die twee maal per jaar verschijnen. Deze vindt u onder het kopje ‘Nieuwsbrieven.’

Een financiële verantwoording vindt u in de jaaropgaven:
Financieel overzicht 2011
Financieel overzicht 2012
Financieel overzicht 2013
Financieel overzicht 2014
Financieel overzicht 2015
Financieel overzicht 2016