Over ons

kumari

Wat doen wij?

In april 2002 werd de Stichting Kumari in het leven geroepen. Wij stellen ons tot doel om kinderen met een handicap in landen zoals Nepal toegang te verschaffen tot gezondheidszorg, onderwijs en opvang. Hierdoor hen kansen bieden op een volwaardig leven en actieve deelname in de leefgemeenschap.

Dit doen we door samen te werken met lokale projectpartners. Zowel de projecten als de individuele kinderen worden, voor zover mogelijk, aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. Actieve deelname is essentieel want we willen niet de hulpverslaving van mensen/projecten stimuleren. Er wordt dan ook gestopt met hulp als er geen sprake is van het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Fiscaal nummer: 8162.82.572

ANBI_logo_150_x123

In ontwikkelingslanden hebben kinderen met een handicap het extra moeilijk. Ze vormen de meest kwetsbare en vaak armste groep in de bevolking. Armoede en handicap zijn duidelijk met elkaar verbonden. Vaak is er gebrek aan goede zorg en hebben ze te maken met sociale uitsluiting. Gehandicapt zijn is nog steeds een beladen situatie voor zowel kind als familie.

Op het moment werken we samen met een zestal lokale projecten voor kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke handicap, voor dove kinderen. Onder het kopje Lokale partners wordt er uitleg gedaan over de verschillende projecten.

De stichting heeft momenteel een kleine honderd vaste donateurs, het geld dat we van hen ontvangen wordt gebruikt voor de sponsoring van kinderen. Andere zaken, zoals de aanschaf van materialen, bouwprojecten etc. worden gerealiseerd door aanvragen bij andere organisaties in te dienen en/of door individuele donaties.
Minimaal twee maal per jaar worden sponsoren en geïnteresseerden over de nieuwe ontwikkelingen op de hoogte gebracht door middel van een nieuwsbrief. Hiervoor kunt u zich opgeven door een verzoek te richten aan de stichting onder het kopje “Contact”. Wilt u een berichtje krijgen als er een nieuw verslag op de website geplaatst wordt dan kunt u zich aanmelden in de ‘ side bar’ .Ook op de facebook pagina van de stichting worden regelmatig nieuwsitems geplaatst.
Verder geeft de stichting aan scholen/ groepen over de cultuur van het betrokken land en de activiteiten van onze stichting. Ons voorlichtingsprogramma over Nepal is bedoeld voor zowel groepen kinderen, jongeren als volwassenen. Er kan gebruik worden gemaakt van leskisten met vele lesideeën met betrekking tot Nepal, religies, beroepen, kleding, eten en drinken, spel en speelgoed. Verder is er video- en audiomateriaal, dit om de informatie zo concreet mogelijk te maken. Nepal is een land dat de zintuigen prikkelt.

Wilt u gebruik maken van de leskisten, die onze stichting heeft, dan kunt u contact opnemen met Stichting Kumari via het kopje “Contact”.

Organisatie adres :

Prinses Christinalaan 42
6301 VZ Valkenburg aan de Geul

E-mail          : info@stichtingkumari.nl
Tel.                : 043-6010214
Bank IBAN  : NL60RABO 0152816267
KVK              : ZLI 14073078
Bestuur:
voorzitter              : Mevr. M.A.M. Derwig
secretaris              : Mevr. L. Radermeker
penningmeester : Dhr. R.L. Coumans
bestuurslid          : Dhr. M. Hendrich
bestuurslid          : Mevr. T. Heunen
Comité van aanbeveling:

Dhr. J. Albers            (voormalig algemeen directeur Stichting Revalidatie Limburg/ huidige Adelante),

Dhr. M.A.P. Brand   (voormalig directeur Brand bierbrouwerij),

Beleidsplan

De activiteiten van de stichting zijn erop gericht om het leven van kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden op positieve manier te beïnvloeden. Hierbij werken we zo direct mogelijk. Er vinden jaarlijks bezoeken plaats aan de projecten om de ontwikkelingen te monitoren en te bekijken of gemaakte afspraken worden nagekomen.

Ons streven is het om niet oneindig met de ondersteuning van een project/kind door te gaan. De lokale NGO’s/ ouders/ kinderen worden gestimuleerd om eigen verantwoordelijkheid te nemen opdat men onafhankelijk, zelfstandig verder kan.

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden verrichten hun werk op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding/ loon. Eventueel wordt bij het bezoeken van de projecten een deel van de reiskosten vergoed.