Wat kunt U doen

Als stichting kunnen we niet zonder de hulp van onze donateurs! Hoe kunt u ons werk ondersteunen?
Sponsoring van een kind!

We kennnen verschillende manieren van sponsoring van een kind:

1. een day scholarship: dit houdt in dat u scholing voor een kind mogelijk maakt. U betaalt  €10,- per maand
2. een full scholarship: naast scholing wordt het kind in een hostel opgevangen. Dit is het geval als de afstand tussen thuis en school te groot is of als het kind niet thuis opgevangen kan worden. U betaalt €30,- per maand.
3. een deel van een scholarship: u bepaalt zelf wat u maandelijks bijdraagt.

Deze bedragen dekken niet de gehele kosten voor opvang en onderwijs maar wij zijn als stichting van mening dat ouders als het enigszins mogelijk is ook een klein deel van de kosten zelf moeten dragen. Met de schoolleiding wordt bekenen of ouders zelf iets kunnen bijdragen.

Door de stichting zal er een kind aan u als sponsor gekoppeld worden. Regelmatig zult u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rondom dit kind.

Voor ons als stichting is het het prettigst als u ons de toestemming geeft om via een maandelijkse incasso (rond de 25ste) het geld te innen. Maar natuurlijk kunt u het bedrag ook zelf overmaken. Via onderstaand formulier kunt u ons toestemming verlenen voor de sponsoring van een kind. Sponsoring kan ten alle tijden worden stopgezet!